องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ผ.03 [ 14 มิ.ย. 2562 ]196
102 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ส่วนที่ 4 [ 14 มิ.ย. 2562 ]206
103 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ค. 2562 ]204
104 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ค. 2562 ]235
105 แจ้งผลการดำเนินการร้องทุกข์ [ 18 มี.ค. 2562 ]263
106 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]213
107 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]142
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [ 18 ธ.ค. 2561 ]411
109 การชำระภาษี ประจำปีภาษี 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]253
110 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]430
111 ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งที่ลา มาสาย เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 4 ธ.ค. 2561 ]413
112 ยกเลิกประกาศ เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]363
113 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]326
114 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 16 พ.ย. 2561 ]387
115 ประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบสำรวจด้วยตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 12 พ.ย. 2561 ]378
116 ประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบสำรวจด้วยตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 12 พ.ย. 2561 ]392
117 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]353
118 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]198
119 ประกาศ กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]389
120 ประกาศเรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 11 ต.ค. 2561 ]415
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9