องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 210 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 15 ก.พ. 2567 ]2
2 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]2
3 Policy of not accepting neither gifs nor profits from performing duties (No Gitt Policy) Fiscal year 2024 [ 28 ธ.ค. 2566 ]1
4 ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]32
5 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]10
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]15
8 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]33
9 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลบ้านเก่า [ 4 เม.ย. 2566 ]38
10 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]33
11 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]47
12 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 24 ม.ค. 2566 ]59
13 ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 23 ม.ค. 2566 ]31
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ [ 13 ธ.ค. 2565 ]32
15 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ปราญช์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 7 ธ.ค. 2565 ]27
16 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]37
17 แจ้งผลการดำเนินงานการร้องทุกข์ หมู่ที่ 8 [ 27 ต.ค. 2565 ]27
18 ประกาศนโยบายการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.บ้านเก่า [ 20 ต.ค. 2565 ]126
19 แจ้งผลการดำเนินงานการร้องทุกข์ หมู่ที่ 7 [ 19 ต.ค. 2565 ]27
20 รายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬาของอบต.บ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11