องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา [ 18 ส.ค. 2564 ]291
22 รายงานผลการประชุมสภาท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]88
23 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]213
24 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]204
25 รายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]105
26 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ [ 23 เม.ย. 2564 ]266
27 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา [ 1 เม.ย. 2564 ]766
28 การตรวจสอบรายงานการเงิน [ 19 มี.ค. 2564 ]246
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2564 ]239
30 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 4 มี.ค. 2564 ]80
31 ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 22 ก.พ. 2564 ]263
32 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป [ 16 ก.พ. 2564 ]74
33 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านเก่า [ 10 ก.พ. 2564 ]118
34 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]64
35 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]181
36 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]214
37 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]268
38 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายตำบลบ้านเก่า [ 16 ต.ค. 2563 ]67
39 รายงานข้อมูลจำนวนของลานกีฬา/สนามกีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2563 ]190
40 รายงานข้อมูลการใช้งานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]150
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9