องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ [ 6 ส.ค. 2564 ]115
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ก.ค. 2564 ]123
3 ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานในที่พัก [ 12 ก.ค. 2564 ]189
4 แก้ไขอัตราเงิเดือนในคำสั่งให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.ค. 2564 ]203
5 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก) [ 18 มิ.ย. 2564 ]204
6 คำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเฉพาะราย [ 16 มิ.ย. 2564 ]184
7 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า [ 9 มิ.ย. 2564 ]162
8 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 17 พ.ค. 2564 ]250
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด [ 14 พ.ค. 2564 ]123
10 คำสั่งแต่งตั้ง อสม. กำนัน ผญ. สารัตรกำนัน ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง โควิด-19 [ 5 พ.ค. 2564 ]330
11 คำสั่งแต่งตั้ง อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง โควิด-19 บ้านเก่า ม.1 และบ้านใหม่รุ่งเรือง ม.12 [ 5 พ.ค. 2564 ]203
12 คำสั่ง ตัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลบ้านเก่า [ 5 พ.ค. 2564 ]199
13 การย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในส่วนราชการภายใน [ 1 เม.ย. 2564 ]239
14 พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงาป้องกันฯ ขอลาออกจากราชการ [ 16 มี.ค. 2564 ]197
15 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ [ 22 ก.พ. 2564 ]213
16 การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการภายในกองช่าง (เฉพาะราย) [ 15 ม.ค. 2564 ]208
17 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ [ 16 ธ.ค. 2563 ]298
18 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง [ 16 พ.ย. 2563 ]261
19 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประปีงบมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 22 ต.ค. 2563 ]261
20 คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]255
 
หน้า 1|2