องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]0
2 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 29 ม.ค. 2567 ]2
3 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ต่อ) [ 29 ม.ค. 2567 ]3
4 รายงานการเงิน งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]0
5 รายงานการเงิน งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]0
6 รายงานการเงิน งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]1
7 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]14
8 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินะสม ณ วันสิ้นยอดบัญชี 30 กันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]15
9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 10 พ.ค. 2566 ]23
10 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ต่อส่วนที่ 2) [ 10 พ.ค. 2566 ]27
11 รายงานงบประจำปี งบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]112
12 งบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]273
13 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]230
14 งบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]267
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]275
16 รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]183
17 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]463