องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]32
2 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]28
3 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]64
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ก.พ. 2565 ]151
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]225
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]218
7 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]226
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]338
9 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]433
10 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 11 ต.ค. 2561 ]460
11 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 11 พ.ค. 2556 ]451