องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

     การศึกษา

                                -  โรงเรียนประถมศึกษา                                       7              แห่ง

                                -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                          1              แห่ง                        

                                -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                   7              แห่ง

 

     สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                                -  วัด / สำนักสงฆ์                                                   8              แห่ง

                                -  โบสถ์                                                                  4              แห่ง

 

     สาธารณสุข

                                -   สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน               1              แห่ง

                                -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ   98.2