องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มาดัดแปลงผลิตเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับ มีความทนทาน ใช้งานได้นาน
1.เลือกใบป่านศรนารายณ์ที่มีความยาวตั้งแต่ 80 เซนติเมตรขึ้นไป 2.ฉีกใบป่านศรนารายณ์ออกเป็นเส้นๆกว้างประมาณ 1 เซนติเมตรมาขูดให้เป็นเส้นใยขาวแล้วนำไปล้างน้ำผึ่งแดดให้แห้งแล้วนำไปย้อม3.นำมาสางเส้นใยให้แตกออกจากกันมามัดเป็นกระจุกแล้วถักเป็นเปียมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ

-ผ้ามัดหมี่ลายดอกแก้ว
ผ้ามัดหมี่ลายดอกแก้ว

-ผ้ามัดหมี่
ผ้ามัดหมี่