องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 อบต. บ้านเก่า จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 นำโดย นายจิรสิน หมอกขุนทด ประธานสภาฯ นายกธนดล กูกขุนทด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ทุกท่า


วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 อบต. บ้านเก่า จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 นำโดย นายจิรสิน หมอกขุนทด ประธานสภาฯ นายกธนดล กูกขุนทด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10