องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธนดล กูกขุนทด นายก อบต. บ้านเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน.สมาชิก อบต. อสม. และประชาชนตำบลบ้านเก่า ร่วมต้อนรับ นายก ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ นครราชสีมา แล


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธนดล กูกขุนทด นายก อบต. บ้านเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน.สมาชิก อบต. อสม. และประชาชนตำบลบ้านเก่า ร่วมต้อนรับ นายก ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ นครราชสีมา และคณะ ในการมาทำ MOU ก่อสร้างถนนลาดยางสายด่านขุนทด-หนองแวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10