องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดย นายกธนดล กูกขุนทด สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านเก่า เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดย นายกธนดล กูกขุนทด สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านเก่า เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ในคราวนี้ได้รับเกียรติจาก นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอด่านขุนทด ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ

2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10