องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


วันที่ 28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดยว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าปฏิบัติหน้าที่นายก พร้อมด้วยสมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน พนักงาน


วันที่ 28 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดยว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าปฏิบัติหน้าที่นายก พร้อมด้วยสมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน พนักงาน ได้ดำเนินการออกมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ภายในเขตตำบลบ้านเก่า

2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10