องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


วันที่ 25 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดย นายธนดล กูกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า พร้อมทีมผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒน


วันที่ 25 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดย นายธนดล กูกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า พร้อมทีมผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 และบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12

2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10