องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านเก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดนัย สุริโยภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10