องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านสระพัง หมู่ที่ 5


วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดยท่านว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านสระพัง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า จำนวน 5 หลังคาเรือน
2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10