องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


อบต.บ้านเก่า ได้นำถุงยังชีพมอบให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ภายในเขตตำบลบ้านเก่า


วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดยท่านว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้นำถุงยังชีพมอบให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ภายในเขตตำบลบ้านเก่า
2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10