องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


อบต.บ้านเก่า ขอขอบคุณร้านเชี่ยงใหม่ ที่มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลบ้านเก่า กลุ่มเสี่ยงจากโรค covid


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า โดยการนำของ ว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ขอขอบคุณเจ้าของร้านเชียงใหม่ นายสุชิน พิทยาภรณ์ ที่กรุณามอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลบ้านเก่า กลุ่มเสี่ยงจากโรค covid ในนาม อบต.บ้านเก่าขอขอบคุณมากครับ
2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10