องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10