องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานและสร้างศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖


อบต.บ้านเก่าจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖  ณ  จังหวัดระยอง และชลบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์  สกุลริขเรศสีมา นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาในครั้งนี้
2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10