องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานเสริมทักษะด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า จัดโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานเสริมทักษะด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  ๒๕๕๕  ณ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระหว่างวันที่  ๑ - ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  โดยมี นายไพศาล ผลฝัก  ปลัดอาวุโสอำเภอด่านขุนทด  เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้
2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10