องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 [ 23 ก.ค. 2564 ]25
2 ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]107
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 [ 15 ต.ค. 2562 ]166
4 ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557 ) ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) [ 11 พ.ค. 2556 ]378