องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 


อบต.บ้านเก่า ขอขอบคุณร้านเชี่ยงใหม่ ที่มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลบ้านเก่า กลุ่มเสี่ยงจากโรค covid


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า โดยการนำของ ว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ขอขอบคุณเจ้าของร้านเชียงใหม่ นายสุชิน พิทยาภรณ์ ที่กรุณามอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลบ้านเก่า กลุ่มเสี่ยงจากโรค covid ในนาม อบต.บ้านเก่าขอขอบคุณมากครับ