องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบอุปกรณ์และชุดดับเพลิง ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ขอขอบคุณ 🙏🏻
ผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบอุปกรณ์สายส่งนำ้ดับเพลิง และชุดดับเพลิง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า🙏🏻 🙏🏻