องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า โดยมี ว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เป็นประธาน