องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า