องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 


การติดตั้งสะพานเบลีย์ห้วยน้ำขาวสำเร็จลุล่วงเรียบร้อย


ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ภารกิจติดตั้งสะพานห้วยน้ำขาวตำบลบ้านเก่าได้เสร็จสิ้นและเปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว น้ำหนักรถไม่เกิน 12 ตัน และต้องขอขอบคุณทีมงานป้องกันภัยเขต 5 นครราชสีมาและทุกท่านทุกภาคส่วนที่ช่วยให้ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย